Klachtenregeling

Indien u als opdrachtgever of als andere betrokkene aanmerkingen heeft op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Van Dort & Partners, dan kunt u zich wenden tot de heer A.P.Th.M. van Dort. Wij gaan ervan uit dat de meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Heeft u een vraag of opmerking?

Neem dan direct contact met ons op!

© 2018 - 2019 Van Dort en Partners