Accountantsregister NBA

LogoNBA
In het accountsregister van de NBA staan alle accountants van Nederland ingeschreven. Zij zijn werkzaam in verschillende takken: de openbare praktijk, bij de overheid, in het management van organisaties en als intern accountant. Zij vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 21.000 professionals met gemeenschappelijke gedragsregels. Integriteit, objectiviteit, deskundigheid, zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag zijn essentiële waarden voor iedere accountant.

 

Vanwege de cruciale rol die accountants vervullen in de maatschappij hebben zij een wettelijk beschermde titel. De NBA beschermt beide titels (RA en AA) die accountants mogen hanteren en zorgt voor een goede beroepsuitoefening. Zij doet dit door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels, toetsing en permanente educatie. De beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van het accountantsberoep en stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied. Maar dat niet alleen; ook zorgt de NBA ervoor dat het beroep als accountant op belangrijke nationale en internationale podia is vertegenwoordigd en haar stem duidelijk laat horen.

Heeft u een vraag of opmerking?

Neem dan direct contact met ons op!

© 2018 - 2019 Van Dort en Partners